top of page

Eva Truuverk: suured asjad sünnivad alati koostööst


Eva Truuverk on majandushariduse ning era- ja kolmanda sektori töökogemusega maailmaparandaja, kelle suurimaks saavutuseks on 2018. aastal toimunud esimese Maailmakoristuspäeva juhtimine, millest võttis osa 17,8 miljonit inimest 157 riigist. Teeme Ära algatusega on ta olnud seotud kokku 13 aastat ning oli ka üks 2008. aastal toimunud koristustalgute korraldajatest. 2018. aastal valiti Eva aasta kodanikuks ja aasta naiseks.


Kirjeldage palun, millega Rohetiiger tegeleb ja mis ajendas Teid seda ellu kutsuma?


1995. aastal alustas Eesti Tiigrihüppe projektiga, millest sai arenguplatvorm tehnoloogiasektorile. Nüüdseks on Eesti tuntud kui digitaalse riigi eestkõneleja maailmas. Rohetiiger on sarnastel kaalutlustel algatatud projekt. Soovime, et Rohetiigrist saaks kiirendi kestlikuse- ja keskkonnateemade jaoks. Tegu on koostöise ühiste sihtide seadmise ja koos saavutamise platvormiga kõigile eestimaalastele nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris.


Keskkonnakriis puudutab kahtlemata kogu ühiskonda, nii avalikku kui erasektorit, nii organisatsiooni kui indiviidi. Kuidas ja kellele keskendudes te seda hüpet alustate?


Rohetiigriga on meil mitu eesmärki. Toon esile neist kolm olulist. Esimene eesmärk on ettevõtete esindamine keskkonnateemadel. Korjame kokku “ühiskondliku tellimuse”, mille edastame poliitikakujundajatele. Teine eesmärk on algatada ja võimestada organisatsioonide sisest muutumist keskkonnasõbralikumaks. Kolmandaks sõelume läbi keskkonnahoiuga seotud informatsiooni ja teeme selle arusaadavaks ettevõtetele, avalikule sektorile ja laiemalt kõikidele inimestele.


Keskkonnaalast informatsiooni on täna juba väga palju, aga keeruline on aru saada, milline tegevus tekitab ettevõttes või kodus kõige suuremat mõju keskkonnale. Paljud inimesed tunnevad selle vastu huvi, aga keskkonnahoiuga seonduvast infomassist on keeruline ja aeganõudev läbi närida. Ka selles osas tahame inimestele abiks olla. Kõik meie tegevused liigituvad nimetatud suundade alla. Abiks on meil Rohetiigri Akadeemia, pilootprogramm, majandustoimkond, teadmiste toimkond ning mitmed eriprojektid.


Loe täispikka intervjuud Eva Truuverkiga edasi konverentsi "Jah, aga" e-ajakirjast.

bottom of page