top of page

Jah, aga kontseptsioon - mida see tähendab?Selleks, et Eesti oleks uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik, on aina enam vaja teha koostööd viisidel, mida me pole kunagi varem teinud. Üha sagedamini puutume kokku mitmetahuliste probleemidega, mille lahendamiseks ei piisa ühest ametnikust ega sageli ka ühest ametiasutusest ning tihtipeale on probleemid justkui kõigi ja samal ajal mitte kellegi omad.


Mida aeg edasi, seda paindlikumalt tuleb väljakutseid lahendada. Probleem ei ole tavatähenduses ainult murekoht, vaid võimalus midagi paremaks või täiuslikumaks teha. Järgides ainult oma asutuse selgelt reglementeeritud volitusi ja ülesandeid, jääksid paljud võimaluselt tegelikult kasutamata. Uuendusmeelse ja usaldusväärse riigina on meie ülesanne otsida aktiivselt lahenduskäike, kuidas probleeme koostöös lahti harutada, ning öelda üha vähem küsimustele vastuseks „jah, aga selleks tuleb Teil pöörduda hoopis…“ või „jah, aga meie volitused lõpevad…“.


Kuidas siis teha nii, et ühegi probleemi lahendamine ei algaks sõnadega „jah, aga...“, vaid „jah, proovime!“? Uuendusmeelsuse ja inimkesksuse iseloomustamiseks sobib „jah, proovime...” ju igati täpselt.


2020. aasta riigi keskastmejuhtide konverentsil räägime, kuidas piirab „jah, aga“ mõtteviis koostööd mitmel erineval tasandil, ning püüame leida ideid selle ületamiseks nii enese sees, oma meeskonnas, riigiasutuste vahel kui ka ühiskonnas laiemalt.


Oleviku ja tuleviku väljakutsed seavad kõrgeid nõudmisi organisatsioonidele, meeskondadele ning loomulikult nende eestvedajatele. Ootamatuste ja ebakindlusega kohanemine ja neis uute võimaluste nägemine võib nõuda juhilt endalt palju vaimset vastupidavust ja koostööd iseendaga. “Jah, aga ma ei ole kindel, kas saan sellega hakkama” või “jah, aga ma lihtsalt ei jaksa” on küll kerged stressiolukorras mõttesse tulema, kuid mitte edasiviivad. Kuidas hoida enda motivatsiooni ja näha edasiminekut ka siis, kui töövõidud ja edukogemused on pika vinnaga ning oled pidevas rahulolematuse puntras? Kuidas päriselt näha, et Sinust sõltub Eesti käekäik?

Koostöine meeskond on juhi kõige väärtuslikum vara, sest vaid üksikud suured asjad sünnivad ühe inimese pingutusest. Samas võib olla suur väljakutse tõmmata inimesi endaga kaasa teemadesse, mis tunduvad juba peale vaadates põhjatud, millest õhkub eos vastandumist või mille tulemust ja mõju ei tõota näha veel pikalt. Kuidas olla inspireeriv eestvedaja ja toetada oma meeskonda, kui lõpmatute tööülesannete kõrval kaob silmist suur pilt ja tähendus? “Jah, aga meie ei suuda seda ära lahendada” või “jah, aga sellest ei sõltu niikuinii midagi” ei ole lahenduseks. Kuidas teha nii, et “Jah, aga..” ettekäänete asemel alustaks meeskond lauseid edasiviivate “Jah, proovime...” sõnadega ning käiks üht sammu?


Sisuline koostöö riigisektoris tundub meeldiv ja loogiline, kuid millegipärast jõuab mitmeid üksusi kaasav koostöö aeg-ajalt frustratsiooni, omavahelise punnimise ja asjade pooleli jäämiseni. “Jah, aga see ei ole meie valdkond” või “jah, aga me oleme praegu väga ülekoormatud” on sellistel puhkudel üsna tavalisteks mõttemustriteks. Tulevikujuhi ülesanne on juhtida oma organisatsiooni ja erinevate asutuste üleseid meeskondi nii, et oma mätta otsast jõutaks ühise motiveeriva sihi ja tulemusliku koostööni. Kuidas teha nii, et meil oleks hästitoimiv riigi keskastmejuhtide võrgustik ning asutustevaheline koostöö oleks ladus ja igapäevane?


Riigisüsteemis loodud lahendused, mis meeldivad kõigile, on haruldased. Paljudel juhtudel võib kaugelt ette näha kokkupõrget rahulolematuse ja vastandlike jõududega ühiskonnas. Probleemiks ei ole mitte meeskonna hooletus või hoolimatus, vaid tihtipeale paratamatus. “Jah, aga meil ei muutu sellest ikka mitte midagi paremaks” ja selle vastu “jah, aga me ei saagi kõigi inimeste probleeme ära lahendada”. Juhi kompass peab sageli leidma kahe vahel tasakaalupunkti ja aitama mõlema poolega suhestuda. Kuidas kasvatada koostööd oma valdkonna otseste ja kaudsete sihtrühmadega ning aidata ka sidusrühmade sees koostöövaimu edendada? Kuidas hoolimata vastuoludest sidusrühmadega empaatiliselt koos edasi töötada?


Konverentsi eesmärgiks on erinevate kogemuslugude ja õppetundide kaudu vastata kõikidele sellistele küsimustele, kõhklustele ja kahtlustele. Registreerunud külalistel palume konverentsil mugavaks osalemiseks liituda Worksup keskkonnaga, kõikidel teistel huvilistel on võimalik ülekande esimest osa võimalik jälgida veebilehel jahaga.ee/live.

bottom of page